Jak se nechat poznamenat

Ještě před návštěvou
Tetování je v mnoha ohledech jedním z posledních druhů skutečně manuální práce. Každý tatér by měl mít v sobě kus umělce, takže na samém začátku byste se měli seznámit s jeho osobitým „rukopisem“ prostřednictvím ukázek jeho práce. Začněte tedy na internetu a v klidu si projděte galerie všech studií, mezi nimiž se rozhodujete. Pozornost věnujte také zkušenostem těch, kteří už služby daného studia využili.
tetování horní části těla
Motiv
V případě, že máte přesně vybraný motiv, je dobré probrat jeho provedení. V případě nápisu je to tloušťka, velikost a font daného textu, pokud toužíte po obrázku, probrat byste měli navíc ještě použité barvy.
Jestliže jsou vaše představy spíše nejasné, i tady by se vám mělo dostat pomoci. Skutečný profesionál si je za všech okolností vědom toho, že jste to jedině a pouze vy, kdo tady doslova nese kůži na trh a na jehož názoru záleží. Proto čekejte spíš nastínění možností provedení a inspiraci, ke konkrétnímu symbolu musíte ale „dozrát“ sami.
Můžete se buď objednat na konzultaci přímo do studia, nebo vše v této fázi řešit „korespondenčně“ přes email.Výsledkem má být naprosto konkrétní obraz tetování, které vy chcete a tatér umí vytvořit, a také cena, kterou zaplatíte.
Ve studiu
Hned na začátku musíte být poučeni o tom, jak celý zákrok probíhá, jaké barvy budou použity a jaká jsou zdravotní rizika. Pozornost je věnována také tetovacím jehlámsamozřejmostí je využití těch jednorázových. Také je vám přesně sděleno, pro jaké osoby není tetování vhodné – kromě věkové hranice jsou to například překážky zdravotní. Součástí poučení by mělo být i upozornění na to, že na stavu tetování se postupem času více nebo méně podepíše i váš věk a s ním související stav kůže. Na základě toho také podepisujete informovaný souhlas s procedurou.
Před vlastní prací by měl tetující také prozkoumat vybrané místo kůže, kde bude pracovat. Zakázané je totiž tetovat přes mateřská znaménka.
Ptejte se
Tady také nastává čas na všechny vaše otázky, na které musíte dostat odpověď. Všichni seriózní tatéři si na vás najdou čas a vyslechnou třeba i případné obavy. Pokud máte strach z případné bolesti, vysvětlí vám, že různá místa na těle jsou v tomto ohledu různě citlivá a stejně tak různé jsou i pocity různých lidí. Nebudou váš strach bagatelizovat, ale připraví vás na to, že určité nepříjemné pocity vás nejspíš čekají.
tetování ruky
Následná péče
Součástí služby jsou také pokyny, jak o nové tetování pečovat. Zpravidla odcházíte s doporučením konkrétního přípravku, který urychlí hojení, v některých studiích ho dokonce dostanete přímo. Obvykle jste také vyzváni, abyste se po úplném zhojení ve studiu zastavili ke kontrole výsledku a případným opravám.