Důvody pro zamítnutí žádosti o úvěr

V dnešní době je vcelku jednoduché ocitnout se v tíživé finanční situaci. Jenže ne vždy je banka nápomocná a pomůže nám problém vyřešit. Úvěry jsou sice dostupnější, než tomu bylo dříve, ale stále se najde řada rizikových žadatelů, kterým banka zkrátka nepůjčí. Takovým žadatelům pak banka může úvěr lehce zamítnout bez udání důvodu. A co pak? Přitom diskvalifikačním faktorem může mít mnohdy zdánlivá maličkost, jako zkušební lhůta v práci nebo negativní záznam v registru dlužníků.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

V posledních letech se velmi často setkáváme s přebytkem likvidity, bankovní domy pak doslova bojují o každého klienta a neustále inovují a nabízejí výhodnější úvěry, které mají potencionální žadatele zaujmout a nalákat. Ovšem proto tomu stojí složitá legislativa, která ne doporučuje, ale přímo nařizuje každého potencionálního žadatele prověřit. Zajímají se především o bonitu jednotlivých žadatelů, která prověří, zda jsou schopni dostát svým závazkům vůči bance, případně nebankovní společnosti.

  • Pracovní smlouva na dobu určitou

muž při práci

Je to vcelku prosté, pokud chcete půjčku, musíte jí mít z čeho splácet a k tomu potřebujete pravidelný příjem. Ten garantuje právě pracovní smlouva na dobu neurčitou. Pokud je tedy žadatel ve zkušební lhůtě nebo je zaměstnán pouze na dobu určitou, při vyjednávání s bankou mohou nastat potíže.

  • Negativní záznam v registru dlužníků

Platební morálka je pravidelně zaznamenávána do nejrůznějších registrů. Pokud jste se však někdy v minulosti dostali do situace, kdy jste nebyli schopni plnit své závazky, s největší pravděpodobností budete mít negativní záznam v některém z registru dlužníků.

štos bankovek

Nebankovní společnosti však cílí právě na žadatele, kterým byl z jakéhokoliv důvodu úvěr v bance zamítnut. Americká hypotéka je pak skvělou volbou pro ty, kteří chtějí bydlet ve vlastním, poznávat svět nebo studovat.