Velké Rusko

Pokud se vydáte do Moskvy, je jasné, že se budete chtít podívat do Moskevského Kremlu. Je významnou stavbou, symbolem hlavního města a dokonce celé země. Kreml je označení pro městské pevnosti obehnané hradbami, kterých je v celém Rusku 13. Budova sloužívala jako útočiště carů, později sovětské vlády a dnes zde sídlí prezident. První zmínka o něm pochází již z 12. století, ale postupem času se pořád rozrůstal do dnešní podoby. Stavěli se paláce, chrámy a další památky.
budova st petersburg
Chrám Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1475 – 1479 a rozhodně by vám neměl uniknout. Je to významná budova sloužící k duchovním účelům. Zde probíhaly korunovace carů.
Má 5 kupolí a stěny jsou z bílého kamene. Uvnitř je vysoký klenutý strop, který podpírají kulaté sloupy. Má překrásnou vnitřní výzdobu.
Chrám Zvěstování Bohorodičky sloužil jako domácí kaple pro ruské cary a knížata. Je poměrně malý a má 9 kupolí. V 16. století mu byl přistavěn nový vchod se schodištěm, kterému se říká Grozněnské. To podle cara Ivana Hrozného, který po něm vystupoval na bohoslužby.
muzeum v Moskvě
Chrám Vasila Blaženéhoje jednou z nejznámějších ruských památek. Jeho prohlídka vás zavede do doby vlády cara Ivana IV. Hrozného. Tento chrám byl vybudován na památku poražení Tatarů u Kazaně. Šlo o slavné vítězství, protože nájezdy Tatarů na moskevské území trvaly více než sto let. Car si význam vítězství uvědomoval, a proto vojákům nechal rozdat dary za plné tři tuny zlata. Byl vystavěn v letech 1555 – 1561.
Zavítáte-li do Petrohradu, navštivte Petropavlovskou pevnost. Nachází se na Zaječím ostrově v samém srdci historického jádra města. Byla založena roku 1703 rozhodnutím cara Petra Velikého.
Přímo v pevnosti se nachází Petropavlovský chrám. Řadí se mezi stavby tzv. petrovského baroka. Katedrála byla postavena v letech 1712 – 1733. Její impozantní výška je 122,5 m a je druhou nejvyšší stavbou po televizní věži. Na vrcholu stojí třímetrový anděl, který v ruce drží sedmimetrový kříž.
Od Petrových dob zde byli pohřbíváni carové a carevny a další Romanovci. Všechny sarkofágy v kryptách mají mramorové náhrobky. Nejpřepychovější mají Petr I. a Kateřina II.
řeka v moskvě
Do pevnosti se vstupuje Něvskou bránou, které se kdysi říkalo Brána smrti. To proto, že odtud byli vězni odváženi do hrůznější Šlisselburské pevnosti, kde je čekali nucené práce nebo trest smrti. Brána je šedá bez výzdoby, jen ve frontonu se všimněte kotvy. V průchodu jsou mosazné desky, na kterých je označena rekordní výška hladiny Něvy při povodních. Puškinova báseň Měděný jezdec upomíná na katastrofickou záplavu v listopadu 1824.
V pochmurném pevnostním žaláři zvaném Trubeckého bašta byl prvním politickým vězněm syn Petra I. Velikého, carevič Alexej. Dalších 100 let byli vězni zavíráni do Tajného domu, který už dnes neexistuje. V roce 1872 bylo v Trubecké baště otevřeno nové vězení, které je od roku 1924 využívané jako muzeum.
Nemyslete na politiku a vydejte se do míst, které vás překvapí, uchvátí a ohromí. To vše památky v Rusku dokážou.